Có 1 kết quả:

chán guǐ ㄔㄢˊ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) glutton
(2) greedy
(3) piggish