Có 1 kết quả:

chán guǐ

1/1

chán guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) glutton
(2) greedy
(3) piggish