Có 1 kết quả:

fàn tuán

1/1

fàn tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

onigiri (Japanese rice-ball snack)