Có 1 kết quả:

fàn zhuō

1/1

fàn zhuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dining table