Có 1 kết quả:

shì dīng

1/1

shì dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stud (for decorating clothing, shoes, belts etc)