Có 1 kết quả:

bǎo nuǎn sī yín yù , jī hán qǐ dào xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

lechery springs from warmth and nourishment, kleptomania springs from hunger and cold (idiom)