Có 1 kết quả:

bǎo hàn bù zhī è hàn jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

The well-fed cannot know how the starving suffer (idiom).