Có 1 kết quả:

bǎo jīng cāng sāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

having lived through many changes