Có 1 kết quả:

bǎo shí zhōng rì , wú suǒ yòng xīn ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat three square meals a day and do no work (idiom)
(2) to be sated with food and remain idle