Có 1 kết quả:

sì liào

1/1

sì liào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) feed
(2) fodder