Có 1 kết quả:

jiǎo zi

1/1

jiǎo zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dumpling
(2) pot-sticker
(3) CL:個|个[ge4],隻|只[zhi1]