Có 1 kết quả:

bǐng tú

1/1

bǐng tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pie chart