Có 1 kết quả:

bǐng wū

1/1

bǐng wū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bakery