Có 1 kết quả:

bǐng chēng

1/1

bǐng chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

baking pan