Có 1 kết quả:

è dù zi

1/1

è dù zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go hungry
(2) to starve