Có 1 kết quả:

sǎn zi

1/1

sǎn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep-fried noodle cake