Có 1 kết quả:

shǒu qū yī zhǐ

1/1

shǒu qū yī zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to count as number one (idiom); second to none
(2) outstanding