Có 1 kết quả:

Shǒu ěr Tè bié shì ㄕㄡˇ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Seoul Metropolitan City, capital of South Korea (Chinese spelling adopted in 2005)