Có 1 kết quả:

Xiāng shān qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hsiangshan district of Hsinchu City 新竹市[Xin1 zhu2 shi4], Taiwan