Có 1 kết quả:

Xiāng bā lā

1/1

Xiāng bā lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shambhala, mythical place (Buddhism, Hinduism)