Có 1 kết quả:

Xiāng gǎng rén

1/1

Xiāng gǎng rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hong Kong person or people