Có 1 kết quả:

xiāng zhú

1/1

xiāng zhú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

joss stick and candle