Có 1 kết quả:

xiāng zhāng zi

1/1

xiāng zhāng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

musk deer (Moschus moschiferus)