Có 1 kết quả:

xiāng cǎo lán

1/1

Từ điển Trung-Anh

vanilla (Vanilla planifolia)