Có 1 kết quả:

xiāng bò he

1/1

xiāng bò he

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

savory (herb)