Có 1 kết quả:

xiāng là jiāo

1/1

xiāng là jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all-spice (Pimenta dioica)
(2) Jamaican pepper