Có 1 kết quả:

xiāng sòng

1/1

xiāng sòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chanson (loanword)