Có 1 kết quả:

mǎ dīng ní

1/1

mǎ dīng ní

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

martini (loanword)