Có 1 kết quả:

mǎ bù tíng tí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unrelenting
(2) without stopping to rest

Một số bài thơ có sử dụng