Có 1 kết quả:

Mǎ kè sī wēi ěr ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

James Clerk Maxwell (1831-1879)