Có 1 kết quả:

mǎ zhàn

1/1

mǎ zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) merchant (loanword)