Có 1 kết quả:

Mǎ ní lā

1/1

Mǎ ní lā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Manila, capital of Philippines