Có 1 kết quả:

Mǎ wěi jūn gǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mawei naval base at Fuzhou city (in Qing times)