Có 1 kết quả:

mǎ jiù

1/1

mǎ jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stable

Một số bài thơ có sử dụng