Có 1 kết quả:

mǎ wú yè cǎo bù féi , rén wú wài kuài bù fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

a horse cannot get fat without an extra ration, a man cannot get rich without an extra income (idiom)