Có 1 kết quả:

Mǎ ěr zhā hè ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄓㄚ ㄏㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Marjah, town in Helmand province, Afghanistan