Có 1 kết quả:

Mǎ ěr bèi kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Malbec (grape type)