Có 1 kết quả:

Mǎ yāo kǎ ㄇㄚˇ ㄧㄠ ㄎㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Majorca (island of Spain)