Có 1 kết quả:

mǎ yīng dān

1/1

mǎ yīng dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lantana (botany)