Có 1 kết quả:

Mǎ shā

1/1

Mǎ shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Marks and Spencers, UK retail chain
(2) Martha (name)