Có 1 kết quả:

Mǎ lán

1/1

Mǎ lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Malan military base and atomic test site in Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture 巴音郭楞蒙古自治州[Ba1 yin1 guo1 leng2 Meng3 gu3 Zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang

Một số bài thơ có sử dụng