Có 1 kết quả:

mǎ lán huā

1/1

mǎ lán huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) iris
(2) Iris tectorum