Có 1 kết quả:

mǎ dā zi

1/1

mǎ dā zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

saddle-bag