Có 1 kết quả:

mǎ tí xíng

1/1

mǎ tí xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

horseshoe shape