Có 1 kết quả:

Mǎ biān Yí zú Zì zhì xiàn ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mabian Yizu Autonomous County in Leshan 樂山|乐山[Le4 shan1], Sichuan