Có 1 kết quả:

Mǎ nà guā

1/1

Mǎ nà guā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Managua, capital of Nicaragua