Có 1 kết quả:

xùn yǎng fán zhí chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) captive breeding facility
(2) breeding farm