Có 1 kết quả:

bó zi

1/1

bó zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to tow (a barge)