Có 2 kết quả:

jué ㄐㄩㄝˊkuài ㄎㄨㄞˋ
Âm Pinyin: jué ㄐㄩㄝˊ, kuài ㄎㄨㄞˋ
Tổng nét: 14
Bộ: mǎ 馬 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨一一丨フ丶丶丶丶フ一ノ丶
Thương Hiệt: SFDK (尸火木大)
Unicode: U+99C3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: khoái, quyết
Âm Nhật (onyomi): ケツ (ketsu), ケチ (kechi), ガイ (gai), ケ (ke)
Âm Nhật (kunyomi): らば (raba)
Âm Quảng Đông: kyut3

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

jué ㄐㄩㄝˊ

phồn thể

Từ điển phổ thông

ngựa lại

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngựa chạy nhanh, mỗi ngày chạy được nghìn dặm.
2. (Tính) Nhanh, mau lẹ, tấn tốc. § Thông “khoái” 快. ◇Nguyên Hiếu Vấn 元好問: “Kim nhật phục hà nhật, Khoái vũ đông nam lai” 今日復何日, 駃雨東南來 (Ất Dậu lục nguyệt thập nhất nhật vũ 乙酉六月十一日雨) Hôm nay lại như hôm nào, Mưa mau từ đông nam lại.
3. Một âm là “quyết”. (Danh) “Quyết đề” 駃騠: (1) Tên gọi khác của con “lư loa” 驢騾 (lừa la do ngựa đực và lừa cái giao phối sinh ra). (2) Tên một tuấn mã thời xưa.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Ngựa lại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngựa chạy nhanh — Nhanh. Mau lẹ — Một âm là Quyết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quyết đề 駃騠: Loài ngựa hay, ngựa tốt — Một âm là Khoái. Xem Khoái.

kuài ㄎㄨㄞˋ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngựa chạy nhanh, mỗi ngày chạy được nghìn dặm.
2. (Tính) Nhanh, mau lẹ, tấn tốc. § Thông “khoái” 快. ◇Nguyên Hiếu Vấn 元好問: “Kim nhật phục hà nhật, Khoái vũ đông nam lai” 今日復何日, 駃雨東南來 (Ất Dậu lục nguyệt thập nhất nhật vũ 乙酉六月十一日雨) Hôm nay lại như hôm nào, Mưa mau từ đông nam lại.
3. Một âm là “quyết”. (Danh) “Quyết đề” 駃騠: (1) Tên gọi khác của con “lư loa” 驢騾 (lừa la do ngựa đực và lừa cái giao phối sinh ra). (2) Tên một tuấn mã thời xưa.

Từ điển Trung-Anh

fast (horse)