Có 1 kết quả:

1/1

phồn thể

Từ điển phổ thông

(xem: lục nhĩ 騄駬)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Lục Nhĩ” 騄駬 tên của một trong tám con ngựa hay của Chu Mục Vương 周穆王.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 駬.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một con ngựa quý, một trong bát tuấn của Chu Mục Vương.

Từ điển Trung-Anh

(horse)

Từ ghép 1