Có 1 kết quả:

qí shì qì gài

1/1

Từ điển Trung-Anh

chivalry